Thiết lập thông tin trên Printing Freferences của máy in Brother HL-B2080dw – Việt bis

Thiết lập các thông tin của máy in Brother HL-B2080dw sau khi đã cài đặt kết nối thành công với máy tính.

Bước 1Start/ Devices and Printers/ Kích chuột phải vào máy in B2080dw chọn Printing Preferences.

Chúng ta có được cửa sổ Printing Preferences hiện ra như hình ảnh kèm theo.

  • Bước 2Chúng ta tiến hành thiết lập các thông tin

– Paper size: lựa chọn khổ giấy, chúng ta thường chọn A4
– Orientation: Nếu in theo chiều dọc chọn Portrait, ngang chọn Landscape
– Copies: Số lượng trang cần in
– Media Type: loại giấy in. Chúng ta in thông thường lựa chọn Plain Paper
– Resolution: chọn độ phân giải ( 600 dpi)
– Multiple page: chọn Normal cho chế độ in thông thường ( mỗi trang in trên 1 mặt giấy)
– 2-sides/ Booklet: Nếu in 1 mặt chọn None, in tự động 2 mặt chọn 2 side.
– First Page: chọn Auto Select
– Other Pages: same as first Page

Sau khi thiết lập xong chọn Apply và nhấn OK.

Tham khảo thêm cách cài đặt in mạng cho máy in Brother HL-B2080dw:

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/GSgeS71irHs” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>